Event

Anita Palukiewicz weźmie udział jako prelegent w Szkole Górnictwa Odkrywkowego

Szkoła Górnictwa Odkrywkowego to konferencja organizowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Fundację „Nauka i Tradycje Górnicze” Sekcji Górnictwa Odkrywkowego Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, Głównej Komisji ds. Górnictwa Odkrywkowego ZG SiTG, Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Strzałowych. 

W SGO 2022 szczególny nacisk położony zostanie na przedstawienie zagadnień związanych z bezpiecznym wydobywaniem kopalin i minimalizacją zagrożeń naturalnych, polityką surowcową kraju i problematyką dostępu do złóż, najnowszymi uregulowaniami prawnymi w odkrywkowej działalności górniczej, prowadzeniem ruchu odkrywkowych zakładów górniczych, uzyskiwaniem decyzji środowiskowych i koncesji wydobywczych, etc. 

Konferencja odbędzie się w dniach 6 – 8 czerwca 2022 r. w Hotelu Gołębiewski w Wiśle. 

Anita weźmie udział w panelu Zmiany w Prawie geologicznym i górniczym w 2022 r.” który odbędzie się  7 czerwca o godzinie 9:30. 

Anita Palukiewicz to radca prawny w SSW, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie postępowań administracyjnych dotyczących koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie złóż kopalin, ze szczególnym uwzględnieniem kopalin energetycznych.  

Program konferencji. 

Wróć do