Stanowisko UKNF w sprawie odwołania członków Komitetu Audytu w spółkach akcyjnych

31 marca 2022 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował stanowisko w sprawie odwołania członków Komitetu Audytu w spółkach akcyjnych.

Urząd wskazał, że wszyscy członkowie Komitetu Audytu są powoływani przez Radę Nadzorczą, która jest organem nadzoru wykonującym swoje obowiązki kolegialnie. Przeprowadzona przez Urząd analiza przepisów prawa polskiego i europejskiego prowadzi do wniosku, że nie ma podstaw do przyznania przewodniczącemu Rady Nadzorczej indywidualnych uprawnień do dokonywania zmian w składzie Komitetu Audytu. Wobec powyższego, Urząd stoi na stanowisku, że zmiany w składzie Komitetu Audytu nie mogą być dokonywane wyłącznie przez jednego członka Rady Nadzorczej (nawet jeżeli jest to przewodniczący tego organu), zamiast Rady Nadzorczej działającej kolegialnie.

Ze stanowiskiem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego można zapoznać się tutaj: LINK

Wróć do