SSW rozbudowuje German Desk

Miło nam poinformować, że wzmacniamy nasz German Desk – praktykę usług skierowanych do klientów z krajów niemieckojęzycznych. Rozbudowywaną praktyką pokieruje Arkadiusz Rumiński, który dołączył do SSW jako partner.

Ukierunkowanie się na rynek niemiecki wpisuje się w strategię, którą SSW realizuje od ponad roku:
Największych możliwości rozwoju naszego biznesu upatrujemy w wychodzeniu na rynki zagraniczne i konsekwentnie trzymamy się tego kierunku. A potencjał gospodarczy naszych zachodnich sąsiadów w pełni uzasadnia docieranie z usługami doradczymi właśnie do klientów niemieckich.” – podkreśla Barbara Lenarcik, dyrektor marketingu i rozwoju biznesu w SSW Pragmatic Solutions.

Kluczową rolę w realizowaniu strategii SSW będzie pełnił Arkadiusz Rumiński, nowy partner firmy, który pokieruje pracami German Desk. Prawnicy z niemieckojęzycznej praktyki SSW opracowali niedawno przewodnik dla niemieckich inwestorów – Warum Polen (Dlaczego Polska).

Arkadiusz Rumiński, niemiecki adwokat, specjalizuje się w doradztwie przy projektach M&A w związku z przejęciami banków, przedsiębiorstw handlowych i firm działających w różnych gałęziach przemysłu (w szczególności PE / VC, e-commerce, mediów i FinTech). Doradzał inwestorom (w tym start-upom) wchodzącym na polski rynek w analizie wykonalności projektów inwestycyjnych, w zakresie kwestii regulacyjnych, w tym związanych z ochroną danych, finansami i bankowością. Do obszarów praktyk mec. Rumińskiego należą również aspekty prawa europejskiego, w tym prawo konkurencji i dystrybucji, a także prawo konsumenckie i sektor hazardu. Jest częstym mówcą na konferencjach dla branży Private Equity w Europie Środkowej.

Wróć do