Ewa Załęska

Ewa Załęska

Senior Associate


e-mail
Kontakt

Radca prawny

Specjalizacja wiodąca

Postępowania sądowe

Wybrane projekty

Reprezentowanie dystrybutora w branży FMCG w postępowaniu odszkodowawczym wszczętym w związku z rozwiązaniem wieloletniej współpracy dystrybucyjnej

Reprezentowanie spółki doradczej w postępowaniu wszczętym przez akcjonariuszy mniejszościowych, w związku z rzekomo nieprawidłową wyceną łączących się spółek

Reprezentowanie szeregu klientów w sporach związanych z wykonaniem umów najmu powierzchni biurowych, w związku z zastosowaniem klauzuli rebus sic stantibus

Reprezentowanie wiodącego dostawcy biopaliw w Polsce, w szeregu sporach związanych z próbami przejęcia kontroli właścicielskiej w spółce, w tym dochodzeniem uprawnień do powoływania członków organów spółek grupy kapitałowej, jak również sporach o unieważnienie umów sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Artykuły