Aktualności
22 lipca 2019

Wygrana SSW przed Krajową Izbą Odwoławczą


22 lipca 2019 roku Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie wniesione przez SSW Pragmatic Solutions w imieniu jednego z klientów.

Postępowanie dotyczyło wdrożenia systemu informatycznego, które prezentowało i promowało osiągnięcia naukowe i potencjał badawczy w grupie ośmiu polskich uczelni wyższych.

W wydanym orzeczeniu Izba potwierdziła argumentację odwołującego dotyczącą prawidłowego rozróżnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert odnoszących się do doświadczeń wykonawcy od szczegółowych wymagań technicznych dotyczących przyszłego wdrożenia będącego przedmiotem zamówienia.

Izba nakazała ponowną ocenę oferty oraz uwzględnienie w ramach kryteriów oceny ofert związanych z doświadczeniem projektów referencyjnych zaprezentowanych w przedłożonych dokumentach.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów:

  Michał Bagłaj

  Michał Bagłaj

  Partner

  Kontakt

  więcej