Aktualności
21 lutego 2023

Uwaga na pierwszy autozapis do PPK


W 2023 roku przeprowadzona zostanie pierwsza w historii funkcjonowania PPK procedura tzw. autozapisu do PPK, która w skrócie oznacza, że: 

 • wszystkie rezygnacje z PPK złożone do 28 lutego 2023 r. (włącznie) utracą swoją ważność z upływem tej daty; 
 • pracownicy, którzy chcą podtrzymać rezygnacje z PPK, powinni ponownie złożyć pracodawcy stosowne oświadczenia o rezygnacji z wpłat na PPK; 
 • pracodawca będzie zobowiązany rozpocząć albo wznowić odprowadzanie wpłat do PPK za pracowników, którzy nie złożą ponownych rezygnacji z PPK. 

Procedura autozapisu składa się z kilku kroków, które należy realizować w odpowiednich terminach: 

Krok  Termin 
Poinformowanie pracowników o procedurze autozapisu  do 28 lutego 2023 r. 
Możliwość składania przez pracowników ponownych rezygnacji z PPK  od 1 marca 2023 r. 
Obowiązek rozpoczęcia albo wznowienia naliczania i pobierania wpłat do PPK (w razie braku ponownej rezygnacji)  od 1 marca 2023 r. 
Obowiązek odprowadzenia wpłat do PPK (w razie braku ponownej rezygnacji)  1 – 17 kwietnia 2023 r. 

UWAGA 

Procedura autozapisu dotyczy także pracodawców korzystających ze zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK z uwagi na posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy oraz fakt złożenia rezygnacji z PPK przez wszystkich pracowników (skoro wszystkie rezygnacje wygasają z dniem 28 lutego 2023 r., to druga z wyżej wymienionych przesłanek warunkujących zwolnienie przestanie być aktualna). 

Jeżeli wszyscy pracownicy takiego pracodawcy nie ponowią rezygnacji z PPK, pracodawca będzie zobligowany do uruchomienia PPK (tzn. dokonania wyboru instytucji finansowej i zawarcia z nią umowy o zarządzanie PPK) oraz do „zapisania” do PPK pracowników, którzy nie ponowią rezygnacji (tzn. do zawarcia dla nich umów o prowadzenie PPK). 

W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie prawidłowej i terminowej realizacji obowiązków związanych z autozapisem – zapraszamy do kontaktu.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów:

  Marcin Cetnarowicz

  Marcin Cetnarowicz

  Partner

  Kontakt

  więcej