Aktualności
24 kwietnia 2020

Tarcza Antykryzysowa 2.0.


Od 18 kwietnia br. obowiązuje ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwana popularnie Tarczą 2.0. Ustawa ta wprowadza wiele zmian w rozwiązaniach znanych z poprzedniej wersji Tarczy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich z punktu widzenia pracodawców.

Dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP (art. 15g)

 • Rozszerzono krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie o organizacje pozarządowe oraz państwowe osoby prawne.
 • Doprecyzowano, że obniżenie wymiaru czasu pracy będzie możliwe maksymalnie do 20%, a nie wyłącznie o 20%.
 • Doprecyzowano, że dofinansowanie przysługuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek, a nie od dnia jego złożenia. W naszej ocenie jednak nadal najwcześniejszą datą, od której można wnioskować o dofinansowanie, jest dzień, w którym spełnione będą wszystkie warunki przewidziane w art. 15g.
 • Skrócono okres, w którym wypowiedzenie umowy o pracę pracownika objętego dofinansowaniem z przyczyn jego niedotyczących, będzie skutkowało obowiązkiem zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami. Aktualnie okres ten obejmuje jedynie okres korzystania z dofinansowania.

Dofinansowanie wynagrodzeń od starosty (art. 15zzb)

 • Doprecyzowano, że dofinansowanie przysługuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek, a nie od dnia jego złożenia.
 • Skrócono okres, w którym pracodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników, na których otrzymał dofinansowanie. Aktualnie okres ten obejmuje jedynie okres, na który dofinansowanie zostało przyznane.

Ulga w składkach na ZUS (art. 31zo)

 • Rozszerzono prawo do zwolnienia ze składek ZUS. Zwolnienie w wymiarze 50% będzie przysługiwało także płatnikom zgłaszającym do ubezpieczeń od 10 do 49 osób.
 • Doprecyzowano warunki uzyskania zwolnienia ze składek ZUS za poszczególne miesiące:
  • zwolnienie ze składek za marzec 2020 – pod warunkiem zarejestrowania się jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 oraz zgłaszania odpowiedniej liczby ubezpieczonych na dzień 29 lutego 2020;
  • zwolnienie ze składek za kwiecień 2020 – pod warunkiem zarejestrowania się jako płatnik składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 oraz zgłaszania odpowiedniej liczby ubezpieczonych na dzień 31 marca 2020;
  • zwolnienie ze składek za maj 2020 – pod warunkiem zarejestrowania się jako płatnik składek w okresie od 1 marca 2020 do 31 marca 2020 oraz zgłaszania odpowiedniej liczby ubezpieczonych na dzień 30 kwietnia 2020.
 • Umożliwiono objęcie umorzeniem składek za marzec 2020 r., nawet jeśli zostały one opłacone.

Szczególne rozwiązania związane z organizacją czasu pracy – zapewnienie ciągłości działania przedsiębiorstwa (art. 15zx)

Niektórzy pracodawcy (m.in. infrastruktura krytyczna, czynności bankowe, stacje paliw płynnych, wytwarzanie lub dostarczanie żywności i in.) zostali dodatkowo uprawnieni do:

 • zobowiązania pracowników do odbycia dyżurów niezależnie od norm odpoczynku;
 • wydawania poleceń realizowania odpoczynku w miejscu wskazanym przez pracodawcę (tzw. koszarowanie).

Świadczenie postojowe (art. 15zr i art. 15zua)

 • Zwiększono liczbę możliwych wypłat świadczenia postojowego z jednej wypłaty do trzech.
 • Do uzyskania drugiego i trzeciego świadczenia nie będzie wymagane złożenie wniosku, a jedynie oświadczenia o braku poprawy sytuacji materialnej.

Szkolenia BHP (art. 12e)

 • W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszczono przeprowadzanie szkoleń wstępnych BHP w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Powyższe nie dotyczy jednak instruktażu stanowiskowego na stanowiskach robotniczych, stanowisk, na których występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych, pracowników przenoszonych na w/w stanowiska oraz uczniów.
 • Wydłużono terminy na realizację szkoleń okresowych BHP, które wypadają w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów:

  Marcin Cetnarowicz

  Marcin Cetnarowicz

  Partner

  Kontakt

  więcej
  Bartosz Tomanek

  Bartosz Tomanek

  Senior Associate

  Kontakt

  więcej
  Paweł Wyrębek

  Paweł Wyrębek

  Senior Associate

  Kontakt

  więcej
  Paweł Radek

  Paweł Radek

  Senior Associate

  Kontakt

  więcej