Unsplash
Aktualności
18 czerwca 2020

TARCZA 4.0. Najważniejsze zmiany dla pracodawców


DOPRECYZOWANIE ZASAD PRACY ZDALNEJ

Tarcza 4.0 doprecyzowuje zasady pracy zdalnej stanowiąc m.in. że:

 1. wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe oraz gdy pozwala na to rodzaj pracy;
 2. środki i materiały potrzebne do wykonywania pracy oraz obsługę logistyczną zapewnia pracodawca;
 3. przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać środków pracy niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa dla informacji poufnych;
 4. na polecenie pracodawcy pracownicy wykonujący pracę zdalnie mają prowadzić ewidencję wykonywanych czynności.

O czym należy pamiętać? W czym możemy pomóc?

 • Firmy powinny dostosować polityki pracy zdalnej do nowych przepisów, zaś te, które takich polityk jeszcze nie wprowadziły, powinny rozważyć ich przyjęcie.
 • Dobra polityka ułatwia organizację pracy zdalnej i egzekwowanie obowiązków pracowniczych, jak również ogranicza ryzyka prawne (np. w zakresie zarzutu nierównego traktowania).
 • Przygotujemy dla Państwa politykę pracy zdalnej zgodną z nowymi przepisami i najlepszymi standardami rynkowymi bądź – jeżeli taki dokument już u Państwa funkcjonuje – zaproponujemy odpowiednie zmiany.

 

 DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

Tarcza 4.0 umożliwia pracodawcom, którzy spełniają kryterium ekonomiczne (spadek obrotów gospodarczych wskutek COVID-19 o 15/25%), uzyskanie dofinansowania do wynagrodzeń dla pracowników bez konieczności wprowadzania przestoju ekonomicznego czy obniżania wymiaru czasu pracy (dotychczas z rozwiązania tego mogli skorzystać jedynie pracodawcy, którzy objęli swoich pracowników przestojem ekonomicznym lub obniżeniem wymiaru czasu pracy).

Dofinansowanie do wynagrodzeń może wynieść nawet do ~2.500 zł na jednego pracownika miesięcznie.

O czym należy pamiętać? W czym możemy pomóc?

 • Skutecznie pozyskaliśmy dla naszych Klientów miliony złotych dofinansowań do wynagrodzeń pracowników w ramach art. 15g Tarczy antykryzysowej.
 • Ocenimy, czy spełniacie Państwo przesłanki do ubiegania się o dofinansowanie, pomożemy przygotować wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi dokumentami oraz będziemy Państwa reprezentować w kontaktach z właściwymi urzędami.

 

NOWA PRZESŁANKA UMOŻLIWIAJĄCA WPROWADZENIE PRZESTOJU EKONOMICZNEGO LUB OBNIŻENIE WYMIARU CZASU PRACY

Tarcza 4.0 wprowadza dodatkową przesłankę (poza spadkiem obrotów gospodarczych 15/25%) umożliwiającą wprowadzenie przestoju ekonomicznego lub obniżenie wymiaru czasu pracy.

Przesłanką tą będzie istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń (mierzony jako relacja kosztów wynagrodzeń do przychodów).

O czym należy pamiętać? W czym możemy pomóc?

 • Ocenimy, czy Państwa firma spełnia przesłanki do wprowadzenia przestoju lub obniżenia wymiaru czasu pracy, przygotujemy odpowiednie dokumenty oraz wesprzemy w negocjacjach z załogą.

 

ZAWIESZENIE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ

Firmy, które spełnią warunek spadku obrotów gospodarczych (15/25%) lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, będą mogły zawiesić obowiązki w zakresie działalności socjalnej, w tym:

 1. obowiązek tworzenia lub funkcjonowania ZFŚS,
 2. obowiązek dokonywania odpisu podstawowego na ZFŚS,
 3. obowiązek wypłaty świadczeń urlopowych.

Ponadto pracodawcy, którzy uzgodnili podwyższenie odpisu podstawowego na ZFŚS, a którzy nie skorzystają z prawa do zawieszenia obowiązków związanych z ZFŚS, mają być uprawnieni do odprowadzenia na ZFŚS odpisu w podstawowej wysokości (bez zwiększenia).

U pracodawców, u których nie funkcjonują związki zawodowe, decyzję w tym zakresie będzie podejmował pracodawca samodzielnie. Firmy objęte działalnością organizacji związkowych będą musiały uzgodnić zawieszenie ze stroną społeczną.

O czym należy pamiętać? W czym możemy pomóc?

 • Tymczasowe zawieszenie powyższych obowiązków może przynieść firmie wymierne oszczędności.
 • Ocenimy, czy Państwa firma spełnia przesłanki do zawieszenia obowiązków w zakresie działalności socjalnej, przygotujemy niezbędną dokumentację, wesprzemy Państwa w rozmowach ze związkami zawodowymi oraz w komunikacji do pracowników.

 

Zapraszamy do kontaktu.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów:

  Marcin Cetnarowicz

  Marcin Cetnarowicz

  Partner

  Kontakt

  więcej
  Bartosz Tomanek

  Bartosz Tomanek

  Senior Associate

  Kontakt

  więcej
  Paweł Wyrębek

  Paweł Wyrębek

  Senior Associate

  Kontakt

  więcej
  Paweł Radek

  Paweł Radek

  Senior Associate

  Kontakt

  więcej