Unsplash
Aktualności
5 maja 2022

SSW przed Krajową Izbą Odwoławczą


Michał Bagłaj i Szymon Korab z zespołu zamówień publicznych SSW z sukcesem doradzali naszemu Klientowi w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą dotyczącym zadania polegającego na organizacji i utrzymaniu Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi.

Przedmiotem odwołania złożonego przez jednego z konkurentów naszego Klienta była kwestia poprawności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa naszego Klienta, a także skuteczności udzielonych wyjaśnień w zakresie tzw. rażąco niskiej ceny. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu, iż ten dokonując oceny oferty naszego Klienta naruszył przepisy Prawa zamówień publicznych, uwzględniając dokonane zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz przyjmując, iż udzielone wyjaśnienia ceny ofertowej były prawidłowe i skuteczne.

Oddalając odwołanie konkurenta naszego Klienta, KIO potwierdziła argumentację SSW oraz Zamawiającego, iż przywołane powyżej czynności były dokonane prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Potwierdzono także, iż elementy wyjaśnień ceny ofertowej w kontekście rażąco niskiej ceny bezsprzecznie mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy i w związku z tym korzystać z odpowiedniej ochrony prawnej.

Wspomniany wyrok KIO ostatecznie potwierdza wybór oferty naszego Klienta jako najkorzystniejszej w postępowaniu i otwiera drogę do podpisania umowy na realizację zamówienia.

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych tematyką postępowań odwoławczych w reżimie zamówień publicznych zachęcamy do współpracy z zespołem zamówień publicznych SSW.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów:

  Michał Bagłaj

  Michał Bagłaj

  Partner

  Kontakt

  więcej