Aktualności
1 czerwca 2022

SSW w postępowaniu skargowym na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej


Miło nam poinformować, że prawnicy SSW – Michał Bagłaj oraz Szymon Korab skutecznie reprezentowali naszego Klienta w postępowaniu skargowym w związku z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej, prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Sprawa dotyczyła zadania polegającego na organizacji i utrzymaniu Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi.  

Konkurent naszego Klienta biorący udział w tym postępowaniu złożył ofertę niezgodnie z wymaganiami postępowania, tj. przesłał ją bezpośrednio do Zamawiającego, zamiast do podmiotu prowadzącego Postępowanie w imieniu Zamawiającego. W konsekwencji oferta ta nie została uwzględniona. Konkurent Klienta wniósł odwołanie, a po niekorzystnym orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej, skierował skargę do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Kluczowe zagadnienie w tej sprawie dotyczyło tego, czy oferta, która skierowana jest do Zamawiającego, może zostać wysłana bezpośrednio do niego, skoro w warunkach postępowania wskazano, że ma być wysłana do Prowadzącego Postępowanie.  

Nasi prawnicy przedstawili obszerną argumentację w zakresie względnie wiążącego charakteru art. 61 § 2 k.c., co umożliwia umowne ustalanie reguł składania oświadczeń woli.  

Sąd podzielił argumentację SSW oraz Zamawiającego, oddalając w całości skargę konkurenta naszego Klienta.  

To już druga wygrana naszego Klienta w ramach omawianego zadania – wcześniej skutecznie doradzaliśmy mu w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą, wszczętym na skutek odwołania innego wykonawcy, a dotyczącego wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny oraz utajnienia przedłożonej Zamawiającemu dokumentacji.  

Naszemu Klientowi gratulujemy wygranych postępowań oraz życzymy powodzenia przy realizacji kontraktu.  

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów:

  Michał Bagłaj

  Michał Bagłaj

  Partner

  Kontakt

  więcej