Pixabay
Aktualności
12 lutego 2020

Ostrożnie z biometrią


Dane biometryczne to zespół danych osobowych, które umożliwiają bezbłędne zidentyfikowanie danej osoby przy użyciu cech charakterystycznych tylko dla niej jak np. owal twarzy czy dane daktyloskopijne. Zgodnie z przepisami RODO przetwarzanie takich danych jest zakazane i dopuszczalne jedynie w drodze wyjątku, w tym za wyraźną zgodą osoby, do której dane należą.

Biometria znajduje coraz więcej zastosowań użytkowych ze względu na postępujący rozwój technologiczny. Na co dzień rozwiązania korzystające z biometrii spotkamy m. in.: w zabezpieczeniach chroniących dostępu do smartfonów, w nowoczesnych paszportach i dowodach osobistych, a nawet w niektórych siłowniach w celu identyfikacji klubowiczów bez konieczności posiadania odrębnej karty członkowskiej. Ponadto, nie jest tajemnicą, że giganci Internetu i social media jak np. Google i Facebook korzystają z danych biometrycznych w celu profilowania reklam i treści prezentowanych użytkownikom.

Przedstawiciele biznesu również dostrzegli szanse na wykorzystanie danych biometrycznych. Jak na razie najwięcej rozwiązań tego typu znajdziemy w bankowości. Biometria może być w tej branży wykorzystywana do zabezpieczania dostępu do aplikacji mobilnych, kont w serwisach transakcyjnych czy do identyfikacji klienta na infolinii, w oddziale i podczas zakładania konta przez internet.

Uzupełnienie tradycyjnej biometrii stanowi biometria behawioralna. Dane behawioralne dopełniają cechy biometryczne o schematy zachowań danej osoby, które nie są jej cechami biologicznymi. Przykładami danych behawioralnych mogą być siła nacisku palca na ekran telefonu czy styl pisania.

Największa zaletą danych biometrycznych w kontekście bezpieczeństwa naszych danych czy pieniędzy w internecie jest co do zasady znacznie utrudniona możliwość wykorzystania tych danych przez osoby trzecie. Połączenie tradycyjnej biometrii i biometrii behawioralnej pozwala na utworzenie skomplikowanego, odpornego na podrobienie, niepowtarzalnego wzorca.

O ile korzystanie z danych biometrycznych może pomóc prowadzić efektywniej biznes, to trzeba pamiętać ,że te dane osobowe są pod szczególną ochroną, nie zawsze możemy z nich korzystać, trzeba mieć na uwadze nie tylko zasadę legalności z RODO, ale też zasadę minimalizacji danych. Każdorazowo korzystając z tych danych należy ważyć cele biznesowe względem praw i wolności osób, których dane te dotyczą. Każdy przypadek ich wykorzystywania należy więc rozważać na bazie danego stanu faktycznego, w czym też możemy pomóc.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

    Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: