Aktualności
26 lipca 2019

Obowiązkowy split payment jednak dopiero od 1 listopada 2019 r.


We wtorek 23 lipca br. Sejm przyjął zmiany do ustawy o podatku VAT, wprowadzające obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (z ang. split payment) dla wybranych kategorii towarów i usług.

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności będzie dotyczył transakcji zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami, których wartość przekracza kwotę 15 000 zł.

W przypadku takich transakcji, nabywcy towarów lub usług będą zobowiązani do dokonania zapłaty za nabywane dobra w mechanizmie podzielonej płatności, tj. kwotę netto na rachunek podstawowy dostawcy, a kwotę VAT na jego wyodrębniony rachunek VAT.

Mechanizm podzielonej płatności, który do tej pory był mechanizmem dobrowolnym, od 1 listopada stanie się mechanizmem obligatoryjnym, w odniesieniu do dostawy wybranych grup towarów i usług, szczegółowo wymienionych w załączniku do ustawy o VAT. Obowiązkowy split payment będzie dotyczył m.in. dostaw węgla, wyrobów stalowych, metali nieżelaznych, elektroniki, części samochodowych, surowców wtórnych, paliwa, a także robót budowlanych.

Niedostosowanie się do nowych wymagań będzie wiązało się z sankcjami, m.in. w zakresie ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego oraz braku możliwości uznania za koszt podatkowy wydatku zapłaconego z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności. Przy czym poziom sankcji został ograniczony w stosunku do pierwotnego brzmienia projektu zmian, a część z nich wejdzie w życie dopiero od przyszłego roku.

Od 1 listopada ze środków zgromadzonych na rachunku VAT, podatnicy będą mogli uregulować również zobowiązania z tytułu innych podatków, jak również należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności ma na celu dalsze ograniczenie nadużyć w zakresie podatku VAT. Nie można wykluczyć, że w przyszłości mechanizm zostanie rozszerzony na kolejne kategorie towarów i usług.

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani przedyskutowaniem, jak zmiany do ustawy o podatku VAT wpływają na Państwa sytuację podatkową, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów:

  Tomasz Wickel

  Tomasz Wickel

  Partner

  Kontakt

  więcej
  Łukasz Karpiesiuk

  Łukasz Karpiesiuk

  Partner

  Kontakt

  więcej
  Rafał Łapiński

  Rafał Łapiński

  Senior Associate

  Kontakt

  więcej