Aktualności
1 września 2023

Obowiązek zatrudnienia pracownika do czasu rozstrzygnięcia sporu oraz wzmocnienie ochrony pracowników szczególnie chronionych


22 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa przewiduje m.in. dwie istotne zmiany w kodeksie postępowania cywilnego w zakresie spraw pracowniczych.

Zmiany wchodzą w życie dnia 22 września 2023 r.

1. Obowiązek zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu w sprawie uznania wypowiedzenia za bezskuteczne albo przywrócenia do pracy

Do tej pory sąd, uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy, mógł – na wniosek pracownika – nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Wraz z nowelizacją sąd będzie musiał – na wniosek pracownika – nałożyć na pracodawcę taki obowiązek.

2. Wzmocnienie ochrony pracowników szczególnie chronionych w zakresie rozwiązywania umów o pracę

Jeśli pracownik podlegający szczególnej ochronie dochodzi roszczenia o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy, to – na wniosek pracownika złożony na dowolnym etapie postępowania – sąd będzie musiał udzielić zabezpieczenia w postaci nakazu dalszego zatrudnienia go przez pracodawcę do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Będzie to dotyczyło także postępowań wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie nowych przepisów, także w sytuacjach, w których wniosek pracownika podlegającego szczególnej ochronie o udzielenie zabezpieczenia został wcześniej oddalony.

Rekomendujemy, aby każdorazowo starannie rozważyć decyzje w zakresie trybu i podstaw rozwiązania z pracownikami umów o pracę, aby ograniczyć wystąpienie powyższych ryzyk.

W czym możemy pomóc?

 • konsultacje trybu i podstaw rozwiązania umów o pracę;
 • reprezentacja pracodawców w sporach na etapie sądowym i przedsądowym.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów:

  Marcin Cetnarowicz

  Marcin Cetnarowicz

  Partner

  Kontakt

  więcej
  Joanna Wymiatał

  Joanna Wymiatał

  Associate

  Kontakt

  więcej