Aktualności
4 stycznia 2021

Noworoczne porządki w HR - o czym pamiętać na początku 2021 roku?


Początek roku to zawsze pracowity okres w zespołach HR. Poniżej przygotowaliśmy dla Państwa krótką ściągawkę z wybranymi, podstawowymi zagadnieniami, o których warto pamiętać na początku 2021 roku.

Zagadnienie

 

O czym warto pamiętać?

 

Działania do podjęcia

Minimalne wynagrodzenie

Od 1 stycznia 2021 roku:

·        minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.800 zł brutto;

·        minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących usługi (w tym zleceniobiorców) wynosi 18,30 zł brutto.

Weryfikacja wysokości najniższych wynagrodzeń w organizacji i ich odpowiednie podwyższenie, o ile zajdzie taka potrzeba.

Raportowanie umów o dzieło do ZUS

NOWOŚĆ

Od 1 stycznia 2021 roku płatnik składek musi zgłaszać do ZUS każdą umowę o dzieło zawartą z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu ZUS RUD w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Celem zmiany jest ułatwienie wytypowania przez ZUS przedsiębiorców do kontroli prawidłowości stosowania umów o dzieło.

Weryfikacja prawidłowości stosowania i konstruowania umów o dzieło w organizacji, w szczególności z perspektywy prawidłowego opisu przedmiotu umowy oraz częstotliwości stosowania takich umów.
ZFŚS i świadczenie urlopowe

Pracodawca, który zatrudnia mniej niż 50 pracowników może podjąć decyzję o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego w danym roku.

Informacja na ten temat powinna zostać przekazana pracownikom najpóźniej do 31 stycznia 2021 roku.

Weryfikacja stanu zatrudnienia na 1 stycznia 2021 roku oraz podjęcie decyzji o ewentualnym nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego w 2021 roku.
Zaległy urlop za 2020 roku

Zaległy urlop za 2020 rok może zostać udzielony jednostronnie przez pracodawcę do 30 września 2021 roku.

Dodatkowe uprawnienia dla pracodawcy w zakresie zaległego urlopu z lat poprzednich przewiduje tzw. ustawa antycovidowa.

Weryfikacja stanu urlopów pracowników oraz podjęcie decyzji o terminach udzielania urlopów zaległych w 2021 roku.

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (tzw. limit 30-krotności)

 

W 2021 roku roczna podstawa składek na ubezpieczenia społeczne (tzw. limit 30-krotności) wynosić będzie 157.770 zł. Po jej przekroczeniu nie pobiera się składek na ubezpieczenia społeczne. Weryfikacja momentu, w którym pracodawca powinien zaprzestać potrącania składek na ubezpieczenia społeczne w 2021 roku.
Deklaracja PFRON Do 20 stycznia 2021 roku pracodawcy powinni złożyć roczną deklarację do PFRON, tj. formularz DEK-R.

Weryfikacja stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w organizacji oraz złożenie formularza DEK-R do PFRON.

 

Gdybyście mieli Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów:

  Marcin Cetnarowicz

  Marcin Cetnarowicz

  Partner

  Kontakt

  więcej
  Bartosz Tomanek

  Bartosz Tomanek

  Senior Associate

  Kontakt

  więcej