Aktualności
6 kwietnia 2023

Kolejne istotne zmiany w kodeksie pracy - wdrożenie dyrektyw UE


4 kwietnia 2023 r. ogłoszona została ustawa wdrażająca do polskiego porządku prawnego dwie dyrektywy UE – tzw. dyrektywę work-life balance oraz dyrektywę informacyjną.

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia, czyli już 26 kwietnia 2023 r.

Jakie zmiany przewiduje nowelizacja?

 • Nowe zasady zawierania umów o pracę na okres próbny
 • Ujednolicenie zasad rozwiązywania umów o pracę na czas określony i nieokreślony – konieczne będzie wskazanie przyczyny rozwiązania umowy o pracę na czas określony i konsultacja ze związkiem zawodowym
 • Możliwość złożenia przez pracownika wniosku o zmianę rodzaju umowy lub o lepsze warunki zatrudnienia
 • Nowe zwolnienia od pracy oraz urlopy – zwolnienie z powodu siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych (2 dni lub 16 godzin, płatne 50% wynagrodzenia) oraz urlop opiekuńczy (5 dni, bezpłatny)
 • Zmiany w urlopach rodzicielskich
 • Zmiany w urlopie ojcowskim
 • Dodatkowe przerwy w czasie pracy
 • Możliwość złożenia przez niektórych pracowników wniosku o elastyczną organizację czasu pracy
 • Możliwość podejmowania przez pracowników dodatkowego zatrudnienia (za wyjątkiem umowy o zakazie konkurencji oraz ograniczeń wynikających z odrębnych przepisów)
 • Doprecyzowanie zasad szkoleń dla pracowników
 • Rozszerzenie obowiązku informacyjnego pracodawcy wobec pracownika
 • Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności wykroczeniowej pracodawcy

W czym możemy pomóc?

 • Aktualizacja wzorów umów o pracę, wypowiedzeń umów zawartych na czas określony
 • Aktualizacja wzoru informacji dodatkowej dla pracowników
 • Audyt i aktualizacja wewnętrznych regulaminów oraz procedur
 • Przygotowanie wzorów wniosków dotyczących korzystania z nowych uprawnień
 • Aktualizacja umów i polityk szkoleniowych
 • Szkolenia dla kadry menedżerskiej oraz działów HR

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów:

  Marcin Cetnarowicz

  Marcin Cetnarowicz

  Partner

  Kontakt

  więcej
  Paweł Wyrębek

  Paweł Wyrębek

  Senior Associate

  Kontakt

  więcej
  Joanna Wymiatał

  Joanna Wymiatał

  Associate

  Kontakt

  więcej