Fot. Unsplash
Aktualności
1 marca 2021

Kolejna tura wsparcia dla przedsiębiorców poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19


26 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Jakie wsparcie dla przedsiębiorców?

Rozporządzenie umożliwia przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w wybranych branżach (handel, turystyka, hotelarstwo, gastronomia, kultura i sztuka) ubieganie się o wsparcie w postaci:

 • dofinansowania do wynagrodzeń pracowników;
 • świadczenia postojowego;
 • dotacji na pokrycie kosztów działalności gospodarczej;
 • zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.

Jakie warunki należy spełnić by ubiegać się o wsparcie?

Podstawowymi warunkami ubiegania się o wsparcie są:

 • prowadzenie na dzień 30 listopada 2020 r. przeważającej działalności gospodarczej pod wskazanym kodem PKD; oraz
 • uzyskanie w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przychodu niższego co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego bądź we wrześniu 2020 r.;
 • złożenie wniosku o wsparcie w terminie.

Niezależnie od powyższych warunków, zastosowanie znajdują przepisy ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Uwzględnienie wsparcia uzyskanego na podstawie wcześniejszych przepisów

Przedsiębiorcy, którzy skorzystali ze wsparcia na podstawie wcześniejszego rozporządzenia Rady Ministrów z 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego, poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, powinni uwzględnić wsparcie uzyskane na podstawie tego rozporządzenia. Zgodnie z przepisami rozporządzenia z 26 lutego 2021 r., w niektórych sytuacjach pomoc uzyskana na podstawie wcześniejszego rozporządzenia może skutkować ograniczeniem pomocy dostępnej w ramach nowej tury.

Co możemy dla Państwa zrobić?

Wesprzemy przy ocenie, czy Państwa firma może ubiegać się o wsparcie oraz pomożemy dopełnić formalności związanych ze złożeniem wniosków o przyznanie pomocy.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem Polityka prywatności.

  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów:

  Zapraszamy do kontaktu!

  Marcin Cetnarowicz

  Marcin Cetnarowicz

  Partner

  Kontakt

  więcej
  Paweł Wyrębek

  Paweł Wyrębek

  Senior Associate

  Kontakt

  więcej
  Martyna Barabas

  Martyna Barabas

  Associate

  Kontakt