Event

MDR: najpierw obowiązek, potem objaśnienia

Wobec wielu wątpliwości dotyczących wypełniania, wchodzących w życie 1 stycznia 2019 r., obowiązków raportowania schematów podatkowych (MDR) Ministerstwo Finansów pracuje nad przygotowaniem objaśnień dotyczących stosowania wprowadzających je przepisów. Obecnie toczą się konsultacje, w ramach których  wczoraj (11 grudnia) odbyło się spotkanie ze stroną społeczną. Jeszcze przed Świętami należy się spodziewać wstępnej wersji objaśnień przepisów.

Wśród licznych nowych obowiązków znajduje się m.in. wymóg wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązków informacyjnych dotyczących stosowanych schematów podatkowych przez podmioty, które zatrudniają promotorów schematów (doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów itp.) lub faktycznie wypłacają im wynagrodzenie, jeżeli przychody lub koszty takiego podmiotu przekraczają 8 mln PLN w skali roku.

Wobec takiego brzmienia regulacji pojawiły się wątpliwości, czy obowiązek ten będzie dotyczyć wszystkich podmiotów gospodarczych o obrotach przekraczających 8 mln PLN wypłacających wynagrodzenie np. doradcom podatkowym z jakiegokolwiek tytułu, przykładowo za usługi rozliczenia podatkowego. Biorąc pod uwagę, że termin na przygotowanie i wdrożenie procedury upływa 1 stycznia 2019 roku a jej brak zagrożony jest sankcją odpowiedzialności karnoskarbowej do 2 mln PLN (w przypadkach kwalifikowanych nawet 10 mln PLN), kwestia ta budziła niemałe emocje.

Podczas spotkania konsultacyjnego przedstawiciele Ministerstwa Finansów wyjaśnili, że wynagrodzenie, o którym mowa w powyższym przepisie, powinno być rozumiane jako wynagrodzenie z tytułu stosunku podobnego do zatrudnienia. Obowiązkiem posiadania procedury objęte będą zaś jedynie te podmioty, które zatrudniając promotorów podejmują decyzje, które wpływają na to, czy inne podmioty wywiązują się ze swoich obowiązków raportowania.

Innymi słowy poza podmiotami doradztwa podatkowego czy kancelariami prawnymi, do wdrożenia stosownej procedury na dzień 1 stycznia 2019 roku będą zobowiązane np. spółki w grupie kapitałowej zatrudniające czy współpracujące z wewnętrznymi doradcami do spraw podatkowych, którzy odpowiadając za grupowe rozliczenia podatkowe udostępniają schematy podatkowe innym spółkom z grupy. Wobec bardzo szerokiej definicji schematu podatkowego wymagającego raportowania (obejmującego zdaniem ministerstwa również ulgi i zwolnienia podatkowe wynikające z przepisów prawa podatkowego takie jak przyśpieszona lub degresywna metoda amortyzacji, ulga B+R czy IP box) obowiązek przygotowania i posiadania wewnętrznej procedury już 1 stycznia przyszłego roku będzie dotyczyć wielu przedsiębiorstw niezajmujących się profesjonalnym doradztwem podatkowym.

Jeśli są Państwo zainteresowani przeanalizowaniem, czy nowe regulacje mogą dotyczyć Państwa firmy, to zapraszamy do kontaktu z nami.

Wróć do