Event

Kupowanie i kontraktowanie usług IT dostarczanych w Agile

Jednym z kluczowych obszarów dla każdej organizacji jest współpraca z dostawcami usług IT.

Ale czy wiesz…

  • w oparciu o jakie kryteria oceniać dostawców IT zarówno w trakcie postepowania zakupowego oraz już w trakcie realizacji projektu IT realizowanego w oparciu o metodyki zwinne?
  • jakie modele rozliczeń z dostawcą IT są optymalne dla projektów realizowanych w modelu Agile?
  • co powinna zawierać dokumentacja zakupowa i na czym polegają jej różnice względem procesów zakupowych na projekty realizowane kaskadowo (Waterfall)?
  • w jaki sposób ułożyć proces zakupowy na potrzeby projektów IT realizowanych w modelu Agile?

O tym wszystkim opowie Łukasz Węgrzyn, lider praktyki Transformacji Cyfrowej, która koncentruje się na kompleksowych rozwiązaniach dla klientów w obszarach nowych technologii, kontraktów IT, praw autorskich, własności intelektualnej oraz rozwiązań chmurowych. Doradza organizacjom w procesach transformacji cyfrowej, w szczególności w budowie procesów zakupowych oraz modeli kontraktowych spójnych ze zwinnym modelem zarządzania organizacją (agile). Jest ekspertem zagadnień prawnych związanych z usługami chmurowymi (cloud computing) oraz outsourcingiem usług IT. Wykłada na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Wróć do