Łukasz Węgrzyn

Łukasz Węgrzyn

Partner


linked in
Specjalizacja wiodąca

Transformacja cyfrowa

Transformacja cyfrowa

Łukasz Węgrzyn, partner w SSW Pragmatic Solutions jest liderem praktyki Transformacji cyfrowej, która koncentruje się na kompleksowych rozwiązaniach dla klientów w obszarach nowych technologii, kontraktów IT, praw autorskich, własności intelektualnej oraz rozwiązań chmurowych.

Łukasz specjalizuje się w prawie nowych technologii oraz własności intelektualnej. Doradza organizacjom w procesach transformacji cyfrowej, w szczególności w budowie i zarządzaniu ekosystemem dostawców IT oraz umożliwieniu organizacjom korzystania z usług chmurowych. Autor prawnych modeli zakupowych oraz kontraktowych pozwalających organizacjom na transformację Agile w obszarze współpracy z dostawcami IT.

W międzynarodowym rankingu The Legal 500 wskazany jako Next Generation Lawyer w sektorze Technologia-Media-Telekomunikacja w Polsce. Posiada certyfikat ITIL Foundations.

Jest wykładowcą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.