Kolejny sukces SSW w sporze arbitrażowym w Nowym Jorku

Kancelaria SSW wygrała międzynarodowy spór arbitrażowy z powództwa największej na świecie sieci restauracji, zarządzanej przez Subway International B.V. Postępowanie toczyło się w Nowym Jorku na podstawie Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL i było administrowane przez amerykańską instytucję ICDR/AAA (International Centre for Dispute Resolution / American Arbitration Association).

To kolejna sprawa, w której eksperci SSW reprezentowali polskich franczyzobiorców, przeciwko którym sieć Subway wystąpiła z roszczeniami o zapłatę na podstawie umowy franczyzowej. Trybunał arbitrażowy wydał wyrok w pełni korzystny dla franczyzobiorców, orzekając o braku właściwości do rozstrzygania sprawy.

Wyrok stanowi precedens, który podważa dotychczasowy sposób prowadzenia sporów arbitrażowych przez Subway. Subway co roku wszczyna tysiące spraw arbitrażowych przeciwko franczyzobiorcom z różnych krajów. Uzyskany przez SSW wyrok przesądza, że dotychczasowa praktyka Subway oraz ICDR naruszała Regulamin Arbitrażowy UNCITRAL. Trybunał podzielił argumenty SSW, że na podstawie klauzuli arbitrażowej w umowach franczyzowych z Subway – w przypadku braku porozumienia stron co do osoby arbitra – instytucja ICDR nie jest uprawniona do dokonania nominacji zastępczej arbitra. W rezultacie amerykański arbiter wyznaczony w wyniku nominacji zastępczej przez ICDR stwierdził, że tak ukonstytuowany Trybunał nie ma jurysdykcji do rozstrzygania sprawy.

Wyrok podkreśla znaczenie zasady autonomii woli stron oraz zasady „równości broni”, które muszą być honorowane na każdym etapie postepowania, w szczególności przy wyborze arbitra.

Sprawę prowadzili adwokaci: dr Hubert Wysoczański, dr Filip Balcerzak, LL.M. oraz Wojciech Jaworski, LL.M.

Wróć do