Klauzula działa dopiero po jej wprowadzeniu – sukces sądowy SSW Pragmatic Solutions

Wprowadzona w lipcu 2016 r. ogólna klauzula obejścia prawa podatkowego dała fiskusowi do ręki silny instrument pozwalający kwestionować te działania przedsiębiorców, których jedynym sensem ekonomicznym jest optymalizacja podatkowa.

A jak organy podatkowe traktują działania optymalizacyjne podejmowane przed wejściem w życie klauzuli? – Od jakiegoś czasu forsowały tezę o tym, że działania nastawione przede wszystkim na osiągnięcie korzyści podatkowej były działaniami pozornymi, a co za tym idzie – ich skutki podatkowe mogły być pomijane w oparciu o inne przepisy Ordynacji podatkowej nawet w okresie sprzed obowiązywania klauzuli.

W wyroku z 7 listopada 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie opowiedział się po stronie podatnika, który w 2012 r. dokonał dystrybucji dywidendy ze swojej polskiej grupy kapitałowej za pośrednictwem kontrolowanej przez siebie spółki komandytowej zarejestrowanej na Słowacji.

Wyrok WSA cieszy, bo jest kolejnym orzeczeniem potwierdzającym, że fiskus nie może dowolnie stosować przepisów prawa podatkowego w sposób dla siebie wygodny. Zgodnie z zasadą, że ustawodawca jest racjonalny, wprowadzenie do systemu prawa nowych przepisów potwierdza, że takiej regulacji wcześniej w nim brakowało. Nie można, więc karać podatników za naruszenie przepisów, których nie było  – stwierdza Patrycja Goździowska, doradca podatkowy i partner w firmie SSW Pragmatic Solutions.

LINK do artykułu w Pulsie Biznesu (dostęp do pełnej treści tylko dla prenumeratorów PB)

Wróć do