Patrycja Goździowska

Patrycja Goździowska

Partner


e-mail
Kontakt
Linkedin

Doradca podatkowy

Specjalizacja wiodąca

Podatki

Wybrane projekty

Opracowała koncepcję efektywnego podatkowo rozwiązania polegającego na transferze aktywów pomiędzy zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi w strukturze umożliwiającej efektywne podatkowo dalsze wypłaty z funduszu – dla producenta wyrobów z drewna.

Opracowała i wdrażała koncepcję efektywnego podatkowo rozwiązania związanego ze spłatą i „rolowaniem” obligacji korporacyjnych o wartości ponad 80 mln Euro.

Opracowała koncepcję zwiększającego efektywność podatkową rozwiązania dla podatku VAT w związku z inwestycją nieruchomościową jednej z największych uczelni prywatnych w Polsce. Wartość inwestycji: 100 mln zł.

Opracowała koncepcję restrukturyzacji aktywów oraz stworzenia grupy kapitałowej kontrolowanej przez fundusz inwestycyjny zamknięty w formule pozwalającej na wolny od opodatkowania transfer zysków generowanych przez aktywa zgromadzone w funduszu do majątków osobistych uczestników funduszu.

Artykuły