Patrycja Goździowska

Patrycja Goździowska

Partner


linked in

Doradca podatkowy

Specjalizacja wiodąca

Podatki

Podatki

Patrycja Goździowska, doradca podatkowy, ma bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym zarówno na rzecz międzynarodowych grup kapitałowych jak i polskich przedsiębiorców. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowej transakcji fuzji i przejęć, doradza przy restrukturyzacjach i konsolidacjach grup kapitałowych i podatkowych.

Patrycja posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu oraz wdrażaniu rozwiązań sukcesyjnych opartych na regulacjach krajowych oraz regulacjach międzynarodowych. Uczestniczy w opracowaniu i wdrożeniu koncepcji restrukturyzacji majątku pod kątem zapewnienia jego sukcesji. Opracowuje i wdraża koncepcje podziału pomiędzy spadkobierców aktywów wchodzących w skład masy spadkowej, w tym z wykorzystaniem  podmiotów z zagranicznych jurysdykcji.

Doradza w wyborze efektywnych podatkowo struktur prowadzenia działalności oraz w projektach dotyczących optymalizacji podatkowych. Aktywnie działa jako członek International Fiscal Association. Jest członkiem Prezydium Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, a także Wiceprzewodniczącą Grupy CIT/PIT.

Patrycja Goździowska została wyróżniona  przez International Tax Review w trzeciej edycji rankingu Women in Tax Leaders 2017. International Tax Review to wydawca prestiżowych, cieszących się uznaniem doradców i ekspertów podatkowych publikacji z obszaru podatków i prawa. Patrycja znalazła się w gronie najbardziej cenionych doradców podatkowych.

Wybrane projekty

Opracowała koncepcję optymalizacji podatkowej polegającej na transferze aktywów pomiędzy zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi w strukturze umożliwiającej optymalizację podatkową dalszych wypłat z funduszu – dla producenta wyrobów z drewna.

Opracowała i wdrażała koncepcję optymalizacji podatkowej związanej ze spłatą i „rolowaniem” obligacji korporacyjnych o wartości ponad 80 mln Euro.

Opracowała koncepcję optymalizacji podatku VAT w związku z inwestycją nieruchomościową jednej z największych uczelni prywatnych w Polsce. Wartość inwestycji: 100 mln zł.

Opracowała koncepcję restrukturyzacji aktywów oraz stworzenia grupy kapitałowej kontrolowanej przez fundusz inwestycyjny zamknięty w formule pozwalającej na wolny od opodatkowania transfer zysków generowanych przez aktywa zgromadzone w funduszu do majątków osobistych uczestników funduszu.