Patrycja Goździowska

Patrycja Goździowska

Partner


linked in

Doradca podatkowy

Specjalizacja wiodąca

Podatki

Podatki

Patrycja Goździowska, doradca podatkowy, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze polskich i zagranicznych przedsiębiorców i inwestorów, prywatnych i instytucjonalnych, w zakresie podatkowych aspektów fuzji i przejęć, planowania struktur kapitałowych i finansowych, restrukturyzacji grup kapitałowych oraz finansowania inwestycji.

Tworzyła koncepcje i świadczyła usługi z zakresu bieżącej obsługi podatkowej przy licznych transakcjach, których przedmiotem były udziały, wybrane aktywa i całe przedsiębiorstwa.

Doradza klientom indywidualnym przy tworzeniu efektywnych struktur zapewniających bezpieczeństwo sukcesji majątkowej.

Reprezentuje podatników przez organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Jest czynną członkinią International Fiscal Association oraz Prezydium Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Patrycja została wyróżniona przez International Tax Review w rankingu Women in Tax Leaders w 2017 i 2018 roku. International Tax Review jest wydawcą publikacji o tematyce podatkowej i prawnej, wysoko cenionych przez doradców podatkowych i specjalistów od prawa podatkowego. Patrycja znalazła się w grupie najbardziej docenianych doradców podatkowych. W 2019 roku została zwyciężczynią  XIII Ogólnopolskiego Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego w kategorii podatku PIT, organizowanego przez dziennik Rzeczpospolita.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Artykuły

Wybrane projekty

Opracowała koncepcję efektywnego podatkowo rozwiązania polegającego na transferze aktywów pomiędzy zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi w strukturze umożliwiającej efektywne podatkowo dalsze wypłaty z funduszu – dla producenta wyrobów z drewna.

Opracowała i wdrażała koncepcję efektywnego podatkowo rozwiązania związanego ze spłatą i „rolowaniem” obligacji korporacyjnych o wartości ponad 80 mln Euro.

Opracowała koncepcję zwiększającego efektywność podatkową rozwiązania dla podatku VAT w związku z inwestycją nieruchomościową jednej z największych uczelni prywatnych w Polsce. Wartość inwestycji: 100 mln zł.

Opracowała koncepcję restrukturyzacji aktywów oraz stworzenia grupy kapitałowej kontrolowanej przez fundusz inwestycyjny zamknięty w formule pozwalającej na wolny od opodatkowania transfer zysków generowanych przez aktywa zgromadzone w funduszu do majątków osobistych uczestników funduszu.