Event

Joanna Tomaszewska prowadziła warsztaty „Przetwarzanie danych osobowych w zatrudnieniu” zorganizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Joanna Tomaszewska prowadziła warsztaty „Przetwarzanie danych osobowych w zatrudnieniu” zorganizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Poruszyła tematy: identyfikacji etapów przetwarzania danych osobowych w związku z zatrudnieniem oraz jaki mają wpływ na cel i zakres zbierania danych.

Omówiła przetwarzanie danych w procesie rekrutacyjnym oraz po jego zakończeniu, po zawarciu umowy oraz po ustaniu zatrudnienia. W tym tak ważne tematy jak monitoring osób zatrudnionych, przetwarzanie danych biometrycznych, udostępnianie danych osób zatrudnionych, dokumentacja pracownicza, etc.

Wróć do