Jak zmiany w warunkach FIDIC z 2017 r. wpłyną na realizację inwestycji infrastrukturalnych? Książka dr Huberta Wysoczańskiego „Kontrakty budowlane. Nowe warunki FIDIC”, wyd. 2 z 2018 r.

Książka adw. dr. Huberta Wysoczańskiego dostępna w m.in. w Księgarni SIDiR.

Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia prawne i praktyczne aspekty umów stosowanych w budownictwie, zwłaszcza umów o roboty budowlane oraz o dzieło, w świetle Kodeksu cywilne­go, prawa zamówień publicznych i prawa budowlanego. Stanowi też pierwsze na polskim rynku opracowanie zawierające szczegółowe omó­wienie wszystkich istotnych klauzul Warunków Kontraktowych FIDIC (Czerwonej, Żółtej i Srebrnej Księgi), wraz z ich analizą na podstawie przepisów prawa, dostępnego orzecznictwa i praktyki kontraktowej.

W drugim wydaniu zawarto przegląd zmian wprowadzonych do II edycji Czerwonej, Żółtej i Srebrnej Księgi FIDIC z 2017 r., wraz z ich omówieniem. Nowa edycja warunków FIDIC z 2017 r. stanowi odpowiedź na problemy zgłaszane przez użytkowników kontraktów FIDIC w ciągu ostatnich 18 lat na podstawie obserwacji stosowania warunków kontraktowych FIDIC z 1999 r. Odzwierciedla ona również obecne międzynarodowe trendy i standardy w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Publikacja dr. H. Wysoczańskiego omawia najważniejsze zmiany w warunkach FIDIC 2017 r., w tym nowe definicje, zmienioną funkcję inżyniera kontraktu, a także rozbudowane mechanizmy mające na celu zapobieganie sporom w budownictwie.

 

Fragmenty recenzji

Nareszcie publikacja o dobrych praktykach i zarządzaniu kontraktami FIDIC, na którą warto było poczekać! (…) z powodu wysokiej jakości prezentowanych komentarzy, dogłębnej analizy i pełnego ujęcia całego procesu inwestycyjnego, uznać należy, że jest to pozycja, która stanowić będzie uznany głos w branży konsultingu inżynierskiego w Polskiej rzeczywistości.

inż. Tomasz Latawiec, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców – jedynej krajowej organizacji FIDIC w Polsce

(…) bardzo gorąco rekomenduję książkę (…) Jest to dobrze napisana książka o dużym bogactwie faktograficznym. (…) książka ta może okazać się bardzo przydatna nie tylko w pracy prawnika zajmującego się inwestycja­mi budowlanymi, a więc sędziego, arbitra, adwokata, radcy prawnego, lecz także w pracy członków zarządów, rad nadzorczych czy pracowników firm budowlanych, projektowych, spółek pełniących funkcję inżyniera kontraktu, w tym również dla inżynierów, projektan­tów, konstruktorów oraz ekonomistów rozliczających inwestycje budowlane.”

prof. zw. dr hab. Andrzej Szumański, adwokat, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Opiniowana książka zawiera bardzo obszerny zbiór informacji, komentarzy oraz wy­tycznych dotyczących zawieranych umów o roboty budowlane, które mogą i powinny być bardzo przydatne dla wszystkich uczestników budowlanego procesu inwestycyjne­go oraz osób zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych.”

mgr inż. Andrzej Warwas, Prezes Zarządu Warszawskiego Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa WACETOB

 

O autorze

Hubert Wysoczański – adwokat, Counsel w kancelarii SSW Pragmatic Solutions kierujący Działem Infrastruktury. Doktor nauk prawnych na Uniwersytecie Jagiellońskim, członek SIDiR. Posiada wieloletnie doświadczenie przy realizacji projektów, negocjowaniu umów oraz rozwiązywaniu sporów sądowych i arbitrażowych w zakresie budownictwa, energetyki, zamówień publicznych i handlu. Specjalista w obszarze umów o roboty budowlane i Warunków Kontraktowych FIDIC. Reprezentuje inwestorów i wykonawców projektów infrastrukturalnych, m.in. autostrad, elektrowni, sieci energetycznych i ciepłowniczych, farm wiatrowych, kopalni, lotnisk, stadionów, kompleksów komercyjnych i deweloperskich. Zajmuje się postępowaniami z zakresu przygotowania procesu inwestycyjnego. Absolwent prawa na University of Melbourne w Australii oraz Bucerius Law School w Hamburgu. Autor publikacji na temat umów o roboty budowlane, prawa energetycznego i arbitrażu, w tym pierwszych na polskim rynku książek poświęconych szczegółowej analizie warunków FIDIC na tle przepisów prawa i orzecznictwa (zob. też Prawo do zmiany oraz polecenie zmiany treści umowy o roboty budowlane w świetle warunków FIDIC, C.H. Beck 2017).

Wróć do