Karol Rajewski, Partner, został uznany Doradcą Roku Compliance przez Instytut Compliance.

Karol Rajewski, Partner, został uznany za Doradcę Compliance Roku przez Instytut Compliance.

Instytut przyznaje corocznie nagrody Compliance Awards w celu podniesienia świadomości rynku i nagrodzenia szczególnych osiągnięć w dziedzinie zarządzania zgodnością, zarówno pojedynczych osób, jak i całych organizacji. Celem Instytutu Compliance jest promowanie tendencji do zarządzania zgodnością i informowania o nieprawidłowościach oraz wyznaczanie standardów rynkowych w tej dziedzinie.

Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach: Compliance Officer, Compliance Advisor, Compliance Project oraz Whistleblowing Project.

Więcej informacji o Instytucie i nagrodach tutaj.

Wróć do