Czas na przegląd struktur kapitałowych – jawny rejestr beneficjentów rzeczywistych już od 13 października 2019 roku

Od 13 października 2019 roku rozpocznie funkcjonowanie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) prowadzony przez Ministra Finansów. Wszystkie polskie spółki jawne, komandytowe, S.K.A., sp. z o.o. oraz S.A. będą zobowiązane zgłosić do rejestru informacje o swoich beneficjentach rzeczywistych. Rejestr będzie jawny.

Kto zostanie ujawniony?

Rejestr będzie obejmować informacje o beneficjentach rzeczywistych (tzw. UBOs) polskich spółek, czyli osobach fizycznych sprawujących rzeczywistą kontrolę nad tymi spółkami – nawet jeżeli znajdują się za wieloszczeblową (w tym międzynarodową) strukturą korporacyjną zbudowaną nad daną spółką. Obowiązek nie będzie dotyczył spółek publicznych.

Zgłoszeniu będą podlegać m.in. następujące dane: dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego (imię, nazwisko, PESEL, państwo zamieszkania, informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnień przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu). Przetwarzanie informacji o beneficjentach rzeczywistych zgromadzonych w Rejestrze będzie odbywać się bez wiedzy osób, których informacje te dotyczą.

Rejestr będzie jawny, dostępny dla każdego.

Kto będzie obowiązany dokonać zgłoszenia?

Obowiązek dokonania zgłoszenia będzie obciążać reprezentantów spółek obowiązanych do dokonania zgłoszenia, np. komplementariuszy, członków zarządów. Oświadczenia w sprawie beneficjenta rzeczywistego będą składane pod groźbą odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Jak się przygotować?

Na dokonanie zgłoszenia spółki wpisane do KRS w dniu 13 października 2019 r. będą mieć termin do 13 kwietnia 2020 roku.

Dla członków zarządów jest to czas na ustalenie beneficjentów rzeczywistych w zarządzanych przez nich spółkach. Dla właścicieli oraz inwestorów spółek jest to z kolei czas na weryfikację portfela inwestycyjnego – decyzja o kontynuacji inwestycji zapewniającej kontrolę nad daną spółką jest zarazem decyzją o przekazaniu tej informacji po 13 kwietnia 2020 roku do rejestru, a wiec do wiadomości publicznej.

Niedopełnienie obowiązku w terminie będzie zagrożone karą pieniężną do 1.000.000,00 zł.

Jak możemy Państwu pomóc?

  • dostarczymy wsparcia przy weryfikacji struktur kapitałowych pod kątem ustalenia beneficjentów rzeczywistych;
  • opracujemy i wdrożymy reorganizację struktur kapitałowych w celu ich uproszczenia;
  • podpowiemy jakimi dokumentami należy dysponować na wypadek kontroli;
  • przeprowadzimy szkolenia dla członków zarządu o zasadach identyfikacji beneficjentów rzeczywistych.

 

Wróć do