Awanse partnerskie: dr Filip Balcerzak i Łukasz Cudny

Dwóch prawników dołącza do grona partnerów SSW Pragmatic Solutions. Dr Filip Balcerzak (praktyka Arbitrażu) i Łukasz Cudny (praktyka Postępowań Sądowych) współpracują z naszą kancelarią od blisko 10 lat. Wraz z nowo powołanymi partnerami, liczba wspólników SSW wzrosła do 32. Ich awans wpisuje się w trend dynamicznego rozwoju i politykę utrzymywania i awansowania największych talentów w kancelarii.   

dr Filip Balcerzak – adwokat z uprawnieniami w Polsce i w Hiszpanii (abogado). Doradza oraz prowadzi sprawy przed międzynarodowymi trybunałami arbitrażowymi (m.in. arbitraże ad hoc z miejscem postępowania w Nowym Jorku oraz Londynie). Specjalizuje się w rozwiązywaniu krajowych i międzynarodowych sporów gospodarczych, wykorzystuje swoje doświadczenie praktyczne i akademickie. Łączy pracę zawodową i akademicką, jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ostatnim czasie został wpisany na listę arbitrów rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej na lata 2021-2024.

Łukasz Cudny – adwokat, reprezentuje klientów na każdym etapie sporu, projektując indywidualny sposób rozwiązania każdej sprawy. Jego domeną są sprawy precedensowe, skomplikowane i nietypowe. To co wyróżnia Łukasza, to także umiejętne połącznie doświadczeń akademickich oraz świetna wieloletnia praktyka na sali sądowej. Na co dzień Łukasz z powodzeniem zastępuje klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami arbitrażowymi, a także organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.  Jego wiodącą specjalizacją są spory na rynku kapitałowym, spory korporacyjne oraz międzynarodowa sprzedaż towarów. Z sukcesem zakończył wiele wiodących spraw sądowych i arbitrażowych w tej dziedzinie.

Janusz Mazurek, partner w SSW Pragmatic Solutions, mówi:

Pracuję z Łukaszem i Filipem niemal od powstania SSW, w wielu precedensowych i skomplikowanych projektach procesowych. Łączą oni ogromną ekspercką, akademicką wiedzę z wieloletnią praktyką w występowaniu w sądach i innych organach wymiaru sprawiedliwości. Są ważnym filarem SSW, współtworzą naszą kulturę pracy i aktywnie uczestniczą w prowadzeniu biznesu. Mam nadzieję, że będziemy mogli z nimi – teraz już jako partnerami kancelarii – dalej się rozwijać i osiągać kolejne spektakularne sukcesy dla naszych klientów.

Wróć do