Artykuł Anny Piotrowskiej o szlifowaniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze w kwartalniku Inżynieria Górnicza

Ilu lat i szlifów wymaga Prawo geologiczne i górnicze, by stało się legislacyjnym kamieniem szlachetnym? – artykuł Anny Piotrowskiej w kwartalniku Inżynieria Górnicza.

Czy uwagi i postulaty do ustawy Prawo geologiczne i górnicze zgłaszane na przestrzeni lat przez przedsiębiorców górniczych, w końcu zostały uwzględnione?

Pierwszy szlif – prawo pierwszeństwa.

Drugi szlif – postępowanie kwalifikacyjne.

Trzeci szlif – procedura open door dla węglowodorów.

Czwarty szlif – współpraca z jednostkami naukowymi.

Piąty szlif – przekształcenie koncesji w koncesję łączną – nowy termin.

Szósty szlif – Prawo przedsiębiorców.

 

Zapraszamy do zapoznania się z całością artykułu – plik PDF do pobrania.

Wróć do