5 kluczowych działań, aby zminimalizować skutki COVID-19 w Państwa firmach

Przedsiębiorstwa boleśnie odczuwają negatywne skutki koronawirusa. Szczególnie narażone są te firmy, które funkcjonują w oparciu o globalny łańcuch dostaw. Wpływ COVID-19 na gospodarki światowe odzwierciedlają niespotykane spadki na światowych giełdach. Jest to sytuacja bez precedensu, znacznie wykraczająca poza doświadczenie większości liderów biznesu.

W obliczu tego globalnego zagrożenia tylko dobrze przygotowane firmy będą w stanie zapewnić ochronę swoich pracowników, a także ciągłość działania biznesu. Przedsiębiorcy muszą zmierzyć się z tym wyzwaniem i dostosować działalność swoich firm do nowych warunków, odpowiednio i sprawnie wdrożyć niezbędne procedury, zapewniające tzw. business continuity.

Przedstawiamy główne wyzwania oraz działania profilaktyczne, które trzeba podjąć, aby odpowiednio przygotować się na trudne czasy.

Ocena łańcucha dostaw i analiza umów handlowych

Przedsiębiorcy muszą jak najszybciej ocenić ryzyka w swoich łańcuchach dostaw tak, aby realizacja umów handlowych nie została utrudniona bądź wstrzymana.

Czy obawiają się Państwo odpowiedzialności odszkodowawczej lub zerwania obowiązujących umów przez kontrahentów? A może szukają Państwo możliwości przedterminowego zakończenia obowiązujących kontraktów? Wówczas potrzebne będą natychmiastowe rozwiązania prawne, które pozwolą Państwu na uniknięcie albo ograniczenie negatywnych konsekwencji na przyszłość.

Więcej informacji: link

Ryzyka (i szanse!) podatkowe. Możliwość skorzystania z pomocy publicznej

Rząd opracowuje projekt pakietu legislacyjnego, który ma wdrożyć w życie tzw. gospodarczą i społeczną Tarczę Antykryzysową dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2.

Z których elementów Tarczy firmy mogą najbardziej skorzystać? Jak terminowo regulować należności publicznoprawne i równocześnie nie utracić bieżących przychodów, co zachwiałoby płynnością finansową? Firmy już rozpoczęły przygotowywanie wniosków o odroczenie płatności zobowiązań publiczno-prawnych w formule de minimis.

Więcej informacji:  link

Ochrona pracowników i wytyczne dla pracodawców

Ustawa o koronawirusie, wytyczne PIP i ZUS przynoszą przedsiębiorcom rozwiązania w zakresie działań prewencyjnych i zadbania o bezpieczeństwo pracowników. Tylko sprawne wdrożenie procedur może zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się epidemii i zwiększyć komfort pracy.

Czy wiedzą Państwo, jak wdrożyć pracę zdalną, przeprowadzić zmiany systemów czasu pracy albo sformułować porozumienia antykryzysowe z załogą? Czy chcieliby Państwo skorzystać z możliwości dofinansowania do wynagrodzeń ze środków publicznych?

Więcej informacji: link

Relacje z wierzycielami finansowymi i restrukturyzacja

Stan zagrożenia epidemicznego COVID-19 odbije się też znacząco na stosunkach przedsiębiorców z podmiotami udzielającymi finansowania zewnętrznego. Szczególnie w warunkach podwyższonego ryzyka podmioty finansujące mogą podejmować działania mające na celu zabezpieczenie ich interesów nie tylko w przypadku braku spłaty kolejnej raty kredytu czy zapłaty kuponu odsetkowego obligacji, ale także na wcześniejszym etapie.Z jakim ryzykiem mogą mierzyć się przedsiębiorcy w sytuacji, w której dojdzie do gwałtownego spadku przychodów bez możliwości równoczesnego obniżenia kosztów? Jak na ewentualne skutki związane z obecną sytuacją rynkową powinni przygotować się emitenci obligacji? Jakie działania są niezbędne, jeśli w Państwa przedsiębiorstwie nastąpi przestój, czy też pojawią się zatory płatnicze?

Więcej informacji:  link

 

Chętnie pomożemy Państwu przede wszystkim w diagnozowaniu sytuacji przedsiębiorstwa.

Nasz zespół to  eksperci specjalizujący się w poszczególnych branżach oraz wszystkich obszarach doradztwa prawnego i podatkowego, a także doradcy restrukturyzacyjni.

Zapraszamy do kontaktu:

Wróć do