„Zwrot VAT przykrywką dla nielegalnych dochodów” – artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej z wypowiedzią Przemysława Szabata

7 sierpnia 2014 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej opublikowany został artykuł na temat wzmożonych kontroli fiskusa. W materiale Przemysław Szabat wypowiada się na temat rozstrzygnięć sądowych, które będą kluczowe w kontekście zwiększonych wpływów do budżetu po kontrolach.

Wróć do