Zwolnienie podatkowe FIZ w kontekście dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych – wykładnia władz skarbowych | SSW Tax Alert

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o CIT, przewidujące zwolnienie przedmiotowe dla dochodów uzyskiwanych przez FIZ, z wyłączeniem ze zwolnienia kategorii dochodów wskazanych w ustawie o CIT, takich jak:

  • dochody z udziału w spółkach / jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej;
  • dochody z odsetek od pożyczek udzielonych spółkom / jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej, czy też;
  • dochody z odsetek od udziału kapitałowego w takich podmiotach.

W tym kontekście, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na wykładnię nowych przepisów, prezentowaną przez Dyrektora KIS w odniesieniu do dochodów osiąganych przez podmioty stanowiące dla FIZ zagraniczne spółki kontrolowane (CFC).

Dyrektor KIS prezentuje stanowisko, zgodnie z którym dochody takich zagranicznych spółek, przypisane do FIZ jako podatników CIT, nie są objęte zwolnieniem z opodatkowania.
 
W naszej ocenie stanowisko Dyrektora KIS jest kontrowersyjne i nie znajduje oparcia w przepisach prawa. Niemniej, możliwe jest że Dyrektor KIS utrzyma prezentowaną wykładnię w wydawanych przez siebie interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego.
 
Pragniemy zaznaczyć, że do chwili obecnej kontrowersyjna wykładnia prezentowana przez Dyrektora KIS nie była jeszcze przedmiotem kontroli dokonywanej przez sądy administracyjne.
 
Z tego względu, poddajemy pod rozwagę analizę portfeli kontrolowanych czy też zarządzanych przez Państwa funduszy i weryfikację, czy pośród portfeli FIZ znajdują się podmioty, które mogą potencjalnie stanowić lub już stanowią CFC.
 
Jeżeli powyższe zagadnienia budzą Państwa zainteresowanie lub wątpliwości, oferujemy pełne wsparcie w zidentyfikowaniu potencjalnych ryzyk podatkowych oraz w opracowaniu sposobów ich zmitygowania.
 
Zapraszamy do kontaktu z ekspertami SSW.

Autorzy:

Patrycja Goździowska, Partner, Doradca podatkowy

Tomasz Wickel, Partner, Radca prawny, Doradca podatkowy

Wróć do