Zgłosiłeś transgraniczny schemat podatkowy? – Nie szkodzi, teraz musisz to zrobić jeszcze raz.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy nowelizującej przepisy o raportowaniu schematów podatkowych (MDR). Zmiany mają przede wszystkim na celu dostosowanie obowiązujących już przepisów do regulacji Unii Europejskiej, w tym umożliwienie Szefowi KAS wywiązywanie się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych transgranicznych państwom członkowskim UE.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy, format dotychczas przekazywanych informacji nie jest zgodny z tzw. unijną schemą, a dostosowanie do niej posiadanych przez Szefa KAS danych, nie jest możliwe bez udziału promotorów, korzystających i wspomagających.

Najbardziej dotkliwym dla przedsiębiorców skutkiem projektowanych regulacji będzie obowiązek zaraportowania schematów podatkowych transgranicznych, jeśli pierwszej czynności związanej z ich wdrażaniem dokonano między 26 czerwca 2018 r., a 31 marca 2020 r.

Oznacza to, że wszystkie dotychczas zgłoszone schematy podatkowe transgraniczne oraz te, które zostaną zgłoszone do 31 marca 2020 r., będą podlegały ponownemu raportowaniu:

  • przez promotora – w terminie do 31 maja 2020 r.;
  • przez korzystającego (jeżeli nie został poinformowany o NSP) – w terminie do 30 lipca 2020 r.

Co istotne, dotychczas nadane NSP dla schematów transgranicznych staną się nieważne z mocy prawa z dniem 1 kwietnia 2020 r. i zostaną zastąpione przez nowe NSP nadane ponownie zgłoszonym schematom transgranicznym.

Projekt ustawy wprowadza obowiązek przekazania informacji o schemacie podatkowym transgranicznym przez wspomagającego, jeśli nie został on poinformowany o NSP – w terminie do 31 sierpnia 2020 r. Nałożenie retrospektywnego obowiązku raportowania schematów również na wspomagającego jest nowym rozwiązaniem, które nie występowało dotychczas w Ordynacji podatkowej.

Projekt ustawy zawiera również kilka innych modyfikacji obecnych przepisów, w tym rozszerzenie jednej ze szczególnych cech rozpoznawczych oraz wydłużenie z 7 do 30 dni terminu, w którym szef KAS będzie zobowiązany do potwierdzenia nadania NSP.

Jeżeli planowana na 1 kwietnia 2020 r. data wejścia przepisów w życie nie ulegnie zmianie, przedsiębiorcy będą mieli niezwykle mało czasu na wywiązanie się z nałożonych na nich obowiązków.

Zespół SSW Pragmatic Solutions na bieżąco monitoruje proces legislacyjny i projekty ustaw mogące wpłynąć na sposób zarządzania przedsiębiorstwem. Będziemy Państwa nadal informować o kolejnych istotnych zmianach w prawie.

W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu.

Wróć do