Zdalne posiedzenie organów spółek to usługa świadczona elektronicznie – artykuł Marty Pasztaleniec dla „Rzeczpospolitej”

Krótkie podsumowanie najważniejszych punktów i wnioski, jakie się nasuwają z ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną dokumentu opisuje Marta Pasztaleniec w artykule dla „Rzeczpospolitej”.

W kolejnym artykule z cyklu „Prawo nowych technologii” można znaleźć podsumowanie kluczowych kwestii dla podmiotów, które świadczą usługi zdalnie oraz w których praca odbywa się zdalnie lub hybrydowo. Artykuł opisuje jakie wymagania muszą spełniać posiedzenia rady zarządu lub rady nadzorczej jeśli prowadzone są zdalnie. Do tego można przeczytać jakie obowiązki musi spełnić podmiot świadczący usługę zdalnie wobec klientów oraz swoich pracowników.

Biorąc pod uwagę trendy na rynku, są to zagadnienia, o których z pewnością należy pamiętać.

Zachęcamy do lektury: LINK 

Wróć do