Zawieszenie obowiązywania podatku od sprzedaży detalicznej | SSW Tax Alert 9-2016

W uzupełnieniu dzisiejszego alertu, pragniemy poinformować iż Minister Finansów oświadczył podczas konferencji prasowej, że Polska zastosuje się do nakazu Komisji Europejskiej, przewidującego zawieszenie obowiązywania podatku od sprzedaży detalicznej.

Co więcej, Minister Finansów zapowiedział, że podatek w dotychczas uchwalonym kształcie przestanie obowiązywać, a w najbliższych miesiącach wypracowana zostanie nowa formuła opodatkowania handlu detalicznego w Polsce.

Pragniemy podkreślić, że Kancelaria SSW aktywnie włączyła się w konsultacje odnośnie do podatku od sprzedaży detalicznej, wskazując liczne zastrzeżenia co do przyjętej konstrukcji. Wątpliwości ekspertów Kancelarii SSW znalazły potwierdzenie w ocenie dokonanej przez Komisję Europejską.

Będziemy śledzić dalszy przebieg prac nad opodatkowaniem handlu detalicznego. W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu.

Autorzy:

Patrycja Goździowska, Partner, Doradca podatkowy SSW

Łukasz Karpiesiuk, Partner, Doradca podatkowy SSW

Wróć do