„Zagospodarowanie przestrzenne w nowym Prawie geologicznym i górniczym” – rozdział autorstwa dr Macieja Krusia w monografii „Administrocyjnoprawne ograniczenia wolności konstytucyjnych”

W monografii przygotowanej pod redakcją Zbigniewa Janku opublikowany został rozdział przygotowany przez dra Macieja Krusia. Rozdział dotyczy przepisów nowego Prawa geologicznego i górniczego, które stanowią przykład regulacji administracyjnoprawnej ograniczającej konstytucyjnie chronioną wolność działalności gospodarczej.

Wróć do