„Współpraca przemysłu i nauki w sektorze lotniczym” – artykuł Joanny Wieczorek w magazynie Gentleman

W lutowym wydaniu magazynu Gentleman ukazał się artykuł autorstwa Joanny Wieczorek, mówiący o sposobach zapewneinia korzystnych formuł komercjalizacji wyników badań naukowych w sektorze lotniczym.

Wróć do