„Wsparcie samorządu gminnego w dialogu obywatelskim w kontekście planowanego wydobycia gazu z łupków” – Raport z prac Lokalnego Komitetu Dialogu ds. inwestycji w poszukiwanie i wydobycie gazu z łupków w gminie Mikołajki Pomorskie

Opublikowany został raport podsumowujący prace Lokalnego Komitetu Dialogu ds. inwestycji w poszukiwanie i wydobycie gazu z łupków na terenie gminy Mikołajki Pomorskie. Przeprowadzony proces dialogowy stanowi pilotaż programu “Razem o Łupkach”, w jednym ze spotkań Lokalnego Komitetu Dialogu merytoryczny udział wzięła Anna Piotrowska.

Wróć do