Dlaczego Polska

Przewodnik po prowadzeniu interesów dla inwestorów z zagranicy

Zagraniczne inwestycje w Polsce tylko w 2017 roku osiągnęły poziom prawie 13 miliardów euro.

Obejmują one szereg różnych sektorów biznesu i przemysłu: od inwestycji w tereny poprzemysłowe (ang. brownfield investments) po nabytki; od przemysłu motoryzacyjnego po outsourcing procesów biznesowych. Czy tego typu inwestorzy mogą się mylić? A co ważniejsze, czy TY możesz pozwolić sobie na nieskorzystanie z okazji na rozwój swojego biznesu?

Sześć powodów, dla których warto rozpocząć działalność w Polsce

Położenie geograficzne

Pomost między Wschodem a Zachodem

Środowisko przyjazne inwestorom

Środowisko zorientowane na biznes

Gwałtownie rozwijająca się gospodarka

Wzrost PKB wynoszący 5,1% (2018)

Zaplecze uzdolnionych osób

Wykwalifikowana i znająca języki siła robocza

Infrastruktura

Infrastruktura drogowa i kolejowa współfinansowana przez UE

Stabilność polityczna

Członkostwo w UE i NATO

Zakładanie spółki

Spółki osobowe i kapitałowe – sześć rodzajów spółek handlowych:

Spółki uregulowane w polskim Kodeksie spółek handlowych (KSH)
Wymagają wpisu do rejestru przedsiębiorców (stanowiącego część polskiego Krajowego Rejestru Sądowego)

Spółki osobowe

Spółki osobowe

 • spółka jawna – sp. j.
 • spółka partnerska – sp. p.
 • spółka komandytowa – sp.k.
 • spółka komandytowo-akcyjna – S.K.A.

Spółki kapitałowe

Spółki kapitałowe

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – sp. z.o.o.)
 • spółka akcyjna – S.A.

Inne rodzaje przedsiębiorstw

Inne rodzaje przedsiębiorstw

Początkowe formy prowadzonej działalności:

  • biuro oddziału
  • przedstawicielstwo

Inne formy (mniej popularne wśród zagranicznych inwestorów):

 • spółka jednoosobowa
 • spółka cywilna
 • spółka europejska
 • Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych

Prowadzenie działalności

Podatki

Polski system podatkowy obejmuje:

 • podatki bezpośrednie (CIT, PIT)
 • podatki pośrednie (akcyza, VAT, opłaty celne)
 • podatki I opłaty lokalne (np. podatek od nieruchomości)
 • inne (np. podatek od czynności cywilnoprawnych)
Więcej

Działalność cyfrowa

 • Prowadzenie działalności w Polsce za pomocą internetu wymaga interdyscyplinarnego podejścia w celu zapewnienia zgodności Twoich warunków handlowych z polskim prawem konsumenckim, ustawą o łączności elektronicznej oraz nowym Rozporządzeniu UE dotyczącym blokady regionalnej.
 • Z perspektywy konsumenta i prawa ochrony danych ważnym jest, aby treść Twojej strony internetowej była adekwatnie chroniona, a także, by wszelkie informacje były dostarczane w przejrzysty sposób.
 • Ponadto, należy upewnić się, że przetwarzanie danych osobowych w internecie jest zgodne z RODO (w tym ze wszelkimi oświadczeniami o ochronie prywatności i wewnętrznymi procedurami) oraz, że wszelkie czynności przetwarzania dokonywane przez podwykonawców są zgodne z prawem.
 • Marketing prowadzony online, profilowanie oraz telemarketing muszą być zgodne nie tylko z prawem o ochronie danych, ale również z wszelkimi przepisami stosownymi dla danego sektora. Mając na uwadze szybki rozwój rynku cyfrowego, należy pamiętać również o stale zachodzących zmianach w środowisku prawnym handlu internetowego, które wymagają ciągłego wdrażania przez przedsiębiorców. Dbanie o zgodność z przepisami pomaga uniknąć ryzyka kontroli z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Organu Ochrony Danych.
Więcej

Nieruchomości

Polski rynek nieruchomości uważany jest za dojrzały i silny. Rynek ten przyjmuje standardy, mechanizmy i zasady typowe dla zagranicznych rynków inwestycyjnych (tj. umowy nabycia nieruchomości, umowy najmu typu triple-net, oświadczenia i zapewnienia, polisy tytułu własności, itp.).

Niemniej jednak, należy spełniać szczegółowe wymogi, wynikające z polskich przepisów prawnych, tj.:

 • pozostałości z przeszłości (użytkowanie wieczyste, kwestie dotyczące reprywatyzacji);
 • złożone i szeroko zakrojone wymogi dotyczące planowania i budowania;
 • ograniczenia prawne w nabywaniu niektórych nieruchomości (np. przez obcokrajowców, sprzedaż terenów rolnych i leśnych, specjalne strefy ekonomiczne, chronione obszary środowiskowe);
 • odpowiednia struktura umów kupna, w szczególności jeśli chodzi o ich zgodność z ustawowymi prawami poboru.
Więcej

Zamówienia publiczne

 • Polskie prawo zamówień publicznych jest często postrzegane jako ogół złożonych wymogów prawnych, których zarówno władze państwowe jak i oferenci muszą przestrzegać.
 • Polskie prawo reguluje procedury, które stosuje się na każdym etapie zamówień publicznych, w tym w trakcie oraz po fazie wdrożenia projektu.
Więcej

Prawo pracy

 • Pracodawcy mogą zaoferować umowy o pracę, które obejmują okres próbny (do trzech miesięcy) lub umowy zawierane na czas określony bądź nieokreślony.
 • Pracownicy są uprawnieni do minimalnej kwoty wynagrodzenia (płaca minimalna). W 2018 wyniosła ona 2 100 zł (ok. 500 €) miesięcznie. Pracownicy pracujący w niepełnym wymiarze godzin uprawnieni są do odpowiednio niższej wypłaty.
 • Średnie wynagrodzenie w Polsce wyniosło na koniec pierwszego kwartału ok. 4 600 zł (ok. 1000€) miesięcznie.
 • W Polsce powszechną (i zgodną z prawem) praktyką jest świadczenie pracy dla przedsiębiorcy na podstawie umowy cywilnoprawnej (tj. umowy o dzieło, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług). Polski Kodeks Pracy nie ma zastosowania w przypadku osób, świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.
Więcej

Compliance

Stale poszerzająca się lista regulacji i przepisów mających zastosowanie do spółek, w szczególności dotyczących odpowiedzialności członków zarządu, wymaga stałego monitorowania wewnętrznych procedur i dostosowywania ich do coraz bardziej skomplikowanego otoczenia prawnego. Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki handlowej wiąże się z wieloma rodzajami ryzyka. Samo rozporządzenie nie wystarczy – równie ważne jest przestrzeganie prawa. Ramy regulacyjne podlegają ciągłym zmianom w różnych sektorach. Wraz ze wzrostem znaczenia wymogów dotyczących przejrzystości i zgodności, przedsiębiorstwa muszą dostosowywać się do rosnącej presji ze strony organów regulacyjnych.

Więcej

Księgowość

 • Polskie przepisy dotyczące rachunkowości mają zastosowanie, m.in. do spółek, które mają swoje siedziby w Polsce lub do spółek których miejscem ich zarządzania jest Polska.
 • Polskie przepisy dotyczące rachunkowości są zgodne ze stosownymi przepisami UE (4 i 7 Dyrektywa dotycząca prawa spółek; Dyrektywy w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań banków i zakładów ubezpieczeń) oraz z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
 • Skonsolidowane sprawozdania spółek publicznych oraz banków muszą być sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
Więcej

Wsparcie ze strony państwa: granty, instrumenty motywacyjne

 • Jako jeden z największych beneficjentów netto funduszy europejskich, Polska oferuje liczne instrumenty motywacyjne w formie grantów (na poziomie krajowym i lokalnym) oraz ulgi podatkowe (ulga badawczo-rozwojowa, IP Box).
 • Przedsiębiorcy, którzy otrzymają takie instrumenty motywacyjne mogą również podlegać nowym zobowiązaniom, takim jak zachowanie trwałości projektu lub konieczność uzyskania zgody Komisji Europejskiej przed otrzymaniem pomocy ze strony państwa.
Więcej

Polska:

Dane szczegółowe

Populacja
38.0 Milionów
Inflacja (CPI)
1.81%
Stopa wzrostu PKB
5.1% (patrz 4.8% w 2017)
Bezrobocie
5.8%
BIZ
$15.3 bln (2018)
A - („stabilny”)
Zaktualizowany rating S&P

Czy wiesz, że?

 • Polska jest dziewiątym pod względem wielkości krajem w Europie.
 • Polska jest członkiem NATO od 1999 roku, a członkiem UE od 2004 roku.
 • Nazwa „Polska” pochodzi od nazwy plemienia Polan,
 • co oznacza „ludzi mieszkających na polach”.
 • Konstytucja Polski (1791) była pierwszą konstytucją w Europie i drugą na świecie.
 • To jedyny europejski kraj, w którym znajdują się plaże, góry, lasy, pustynie i jeziora.
 • Siedemnastu zdobywców nagrody Nobla ma polskie korzenie.
 • Uniwersytet Jagielloński jest drugim najstarszym uniwersytetem w Europie.
 • Polskie pierogi uważa się za najlepsze na świecie.
Jak możemy Ci pomóc?

Jak możemy Ci pomóc?

Niezależnie od tego, czy rozważasz wejście na polski rynek czy masz już tutaj swoją firmę, potrzebujesz zaufanego partnera, który pomoże Ci zmierzyć się z wyzwaniami dotyczącymi Twojej działalności, podatków lub przepisów prawa, które mogą pojawić się na Twojej drodze. Pomożemy Ci wyróżnić się na polskim rynku biznesowym.

Gründung des Geschäfts

Führen des Geschäfts

Contact us

Wojciech Szczepaniak

Chairman, Partner

Więcej

Piotr Spaczyński

Managing Partner

Więcej

Mateusz Chmielewski

Partner

Więcej

Patrycja Goździowska

Partner

Więcej

Łukasz Karpiesiuk

Partner

Więcej

Arkadiusz Rumiński

Partner

Więcej

Joanna Tomaszewska

Partner

Więcej

Łukasz Węgrzyn

Partner

Więcej

Barbara Lenercik

Business Development and Marketing Director

Więcej
Logo

SSW Pragmatic Solutions to połączenie innowacyjności i doświadczenia, dzięki któremu tworzymy dla naszych klientów praktyczne rozwiązania ich finansowych, prawnych lub podatkowych problemów. My nie śledzimy najnowszych trendów prawnych, podatkowych i biznesowych – my je po prostu wyprzedzamy. Dzięki temu nasze rozwiązania pomagają Państwu zawczasu przygotować się na wszelkie wyzwania, które przynosi rzeczywistość biznesowa zarówno teraz, jak i w najbliższej przyszłości.