Event

Reforma planowania przestrzennego oraz zmiany w ustawie 10H

Część I

Nowe otwarcie w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym coraz bliżej – co dalej z inwestycjami OZE? kto zyska, a kto straci?

Projekt jest na końcowym etapie procesu legislacyjnego. Realizuje reformę planowania i zagospodarowania przestrzennego zapisaną w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności. Podczas spotkania omówimy najistotniejsze zmiany z perspektywy branży OZE:

 • Zintegrowany plan inwestycyjny, czyli możliwość finansowania planów miejscowych przez inwestora
 • Uchwalenie planu miejscowego, szybciej niż wydanie decyzji o warunkach zabudowy – czy to możliwe?
 • Lokalizowanie dużych instalacji OZE na podstawie decyzji o warunkach – do kiedy możliwe?
 • Instalacje fotowoltaiczne na budynkach bez limitów mocowych
 • Plan ogólny gminy w miejsce studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Relacja pomiędzy ustawą 10H a reformą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

Część II

Nowelizacja ustawy odległościowej – liberalizacja zasady 10H, czy odblokuje rynek projektów wiatrowych?

W dniu 23 kwietnia 2023 weszła w życie zmiana ustawy inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, nazywana ustawą odległościową lub ustawą 10H, która wprowadza szereg istotnych zmian z perspektywy inwestorów:

 • Liberalizacja zakazu budowania elektrowni wiatrowych na lądzie – zasada 700m oraz wyjątki od jej stosowania
 • Nowa procedura uchwalania planu miejscowego
 • Nowe zasady bezpiecznej eksploatacji elektrowni wiatrowych
 • Dotkliwe administracyjne kary pieniężne za nieprzestrzeganie nowych obowiązków
 • Obowiązek oferowania 10% mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej mieszkańcom gminy
 • Przepisy przejściowe- czyli jakie przepisy stosować do uchwalania aktów planistycznych oraz wydawania decyzji i pozwoleń dotyczących elektrowni wiatrowych?
piątek 30 czerwca, godzina 11:00 - 13:00 CESTKiedy?
Rondo ONZ 1, 12 piętro, 00-124 Warszawa/TeamsGdzie?

Wróć do