„W poszukiwaniu sposobu na zatory” – artykuł w Pulsie Biznesu z wypowiedzią Łukasza Cudnego

15 maja 2015 r. ukazał się artykuł poruszający problem opóźnionych płatności wśród przedsiębiorców. Zaproponowane rozwiązanie, zakładające odgórne zobligowanie przedsiębiorcy do zapłaty odsetek za zwłokę w płatności komentuje Łukasz Cudny.

Wróć do