W dniu wczorajszym (21.09) weszła w życie (w zakresie niewymagającym ratyfikacji przez państwa członkowskie UE) umowa CETA o wolnym handlu pomiędzy UE i Kanadą

CETA jest umową o wolnym handlu pomiędzy UE a Kanadą. Zasadniczą jej częścią jest redukcja obciążeń celnych. W momencie jej wejścia w życie, 98% pozycji taryfowych (rodzajów towarów) zostanie objętych obrotem bezcłowym pomiędzy stronami umowy. Dodatkowo, 1% pozycji taryfowych zostanie objętych systemem stopniowych redukcji ceł.

Ponadto, CETA wprowadza szereg innych, daleko idących ułatwień dla współpracy gospodarczej pomiędzy Kanadą i UE. Są to m.in.:

  • zwiększenie mobilności siły roboczej, poprzez redukcję formalności wizowych i dotyczących uznawania uprawnień zawodowych,
  • dopuszczenie firm z UE do rynku zamówień publicznych w Kanadzie na równych zasadach z przedsiębiorcami kanadyjskimi,
  • liberalizacja przepływów usług, w tym finansowych,
  • ułatwienia w certyfikacji towarów i dopuszczaniu ich do rynku drugiej strony.

Wszystkie powyższe ułatwienia wchodzą w życie już w trybie stosowania przejściowego (tzn. przed ratyfikacją umowy przez państwa członkowskie UE).

Jedynym istotnym obszarem, do którego wejścia w życie wymagana będzie pełna ratyfikacja, jest obszar ochrony inwestycji. W tym zakresie, CETA wprowadza rewolucyjne zmiany, m.in. w systemie rozstrzygania sporów dotyczących ochrony inwestycji. Zmiany w tym obszarze nie są wielce istotne dla relacji pomiędzy Polską a Kanadą, w których obowiązuje dająca wysoki stopień ochrony konwencja dwustronna w tym zakresie.

Kancelaria SSW, we współpracy z wiodącą kanadyjską kancelarią prawną Osler, a także ambasadą Kanady, przygotowała unikatowy na polskim rynku kompleksowy pakiet usług Canada Box, dedykowany polskim przedsiębiorcom, którzy chcieliby wykorzystać umowę CETA i rozpocząć swoją działalność na rynku kanadyjskim.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami nt. możliwości, jakie daje umowa CETA, uprzejmie prosimy o kontakt:

Piotr Spaczyński, Partner, Radca prawny

Łukasz Karpiesiuk, Partner, Doradca podatkowy

Wróć do