Event

VIII edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego 2021

W dniach 30 sierpnia do 1 września odbędzie się VIII edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego 2021 w Bronisławowie k/Piotrkowa Trybunalskiego, organizowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedry Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy Fundacji „Nauka i Tradycje Górnicze” oraz Sekcję Technologii Górniczej Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk Głównej Komisji ds. Górnictwa Odkrywkowego ZG SITG Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Strzałowych.

Anita Palukiewicz z SSW przedstawi temat prawny dotyczący zmian w procedurach pozyskiwania decyzji środowiskowych „Krok do przodu, dwa kroki w tył”.

W SGO 2021 szczególny nacisk położony zostanie na przedstawienie zagadnień związanych z:

  • Bezpiecznym wydobywaniem kopalin i minimalizacją zagrożeń naturalnych
  • Polityką surowcową kraju i problematyką dostępu do złóż
  • Najnowszymi uregulowaniami prawnymi w odkrywkowej działalności górniczej
  • Prowadzeniem ruchu odkrywkowych zakładów górniczych
  • Uzyskiwaniem decyzji środowiskowych i koncesji wydobywczych
  • Nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi w kopalniach surowców skalnych i w kopalniach węgla brunatnego
  • Rekultywacją i rewitalizacją terenów pogórniczych

Link do wydarzenia: Szkoła Górnictwa Odkrywkowego – AGH Kraków – Praktyczna strona wiedzy!

Wróć do