Video Tax Alert – Wygrana przed NSA

Po 4-letniej batalii przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, kończącej się wydaniem wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (II FSK 3332/16), doradcy podatkowi SSW Pragmatic Solutions wywalczyli dla klienta zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Sprawa dotyczyła nienależnego pobrania podatku PCC przez płatnika, w związku z wniesieniem przez osoby fizyczne wkładu niepieniężnego w postaci papierów wartościowych do spółki komandytowo-akcyjnej. Powołując się na zasadę „stand still” wynikającą z Dyrektywy Kapitałowej, NSA przychylił się do stanowiska SSW Pragmatic Solutions, że naruszenie zasady „stand still” ma charakter obiektywny, oznaczający brak powstania obowiązku w PCC, niezależnie od funkcji i statusu w podatku VAT osób wnoszących aport, ani też samej spółki.

Więcej o wygranej w naszym Video Tax Alercie:

Wróć do