„VAT tam, gdzie nabywca” – artykuł w Rzeczpospolitej z komentarzem Agnieszki Pajurek

29 grudnia 2014 r. opublikowany został artykuł wyjaśniający zmiany zasad rozliczania usług cyfrowych w związku z nowelizacją ustawy o VAT i ordynacji podatkowej od stycznia 2015 roku. Zmiany te komentuje Agnieszka Pajurek.

Wróć do