Uzyskanie koncesji

Doradztwo w konkurencyjnym postępowaniu koncesyjnym dotyczącym uzyskiwania koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczej miedzi oraz srebra w Polsce.

Wróć do