Shanks Group plc

Shanks Group plc – obligacje objęte zabezpieczeniem o wartości 100 mln euro oferowane inwestorom detalicznym w Belgii i Luksemburgu – notowane na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

Wróć do