Salamander Energy plc

Salamander Energy plc – obligacje zamienne o wartości 100 mln USD (struktura cash-box) – notowane na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

Wróć do