Doświadczenie – górnictwo

Opracowanie i wdrożenie modeli finansowania operacji poszukiwawczych dotyczących gazu łupkowego (z uwzględnieniem różnych modeli form prawnych spółek, finansowania w ramach JV) dla spółek należących do największego globalnego koncernu z sektora upstream.

Wróć do