„Unia Europejska bliżej ograniczenia łupków” – artykuł w Pulsie Biznesu z wypowiedziami Anny Piotrowskiej

W dniu 10 października 2013 roku w Pulsie Biznesu ukazał się artykuł na temat przegłosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. O jej konsekwencjach oraz dalszej drodze legislacyjnej wypowiedziała się Anna Piotrowska.

Wróć do