Umowy o dzieło wykonywane poza Polską nie podlegają rejestracji – artykuł Bartosza Tomanka w dodatku Dziennika Gazety Prawnej

Od 1 stycznia 2021 r. płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia tej umowy (art. 36 ust. 17 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Takiego obowiązku nie ma, jeśli umowa została zawarta z osobą, z którą płatnik pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy, choć zawartej z innym podmiotem, osoba ta wykonuje pracę na rzecz swojego pracodawcy.

ZUS rozszerzył jednak katalog umów o dzieło, które nie podlegają rejestracji. Jest to szczególnie istotne dla branż gamedev, media, czy marketing.

Bartosz Tomanek na pierwszej stronie dodatku „Ubezpieczenia i świadczenia” Dziennika Gazety Prawnej o wspólnej interpretacji nowych przepisów, które w odpowiedzi na indywidualne zapytanie przedstawiło MRiPS i ZUS.

Artykuł dostępny TUTAJ

Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią!

Wróć do